Global Goals

Ieder jaar kiezen we als thematische insteek voor de Parade een van de ’17 Global Goals’ van de Verenigde Naties die de basis willen bieden van een duurzame ‘shared planet’, en die de eigentijdse vertaling zijn van het delen waar Martinus symbool voor staat. Deze 17 doelen zijn afgeleid van de Millenniumdoelen en zijn op 25 september 2015 ondertekend door niet minder dan 193 wereldleiders. De komende jaren focussen we steeds op 1 van deze 17 Global Goals.

2019:  Ongelijkheid verminderen en muren doorbreken