Global Goals

Ieder jaar kiezen we als thematische insteek voor de Parade een van de ’17 Global Goals’ van de Verenigde Naties die de basis willen bieden van een duurzame ‘shared planet’, en die de eigentijdse vertaling zijn van het delen waar Martinus symbool voor staat. Deze 17 doelen zijn afgeleid van de Millenniumdoelen en zijn op 25 september 2015 ondertekend door niet minder dan 193 wereldleiders. De komende jaren focussen we steeds op 1 van deze 17 Global Goals.

Armoede en de zoektocht naar beter
Ieder jaar kiest de Parade een actueel thema. Dit jaar, 2020, is dat de strijd tegen armoede, global goal nummer 1. Sprookjes en volksverhalen uit alle culturen gaan hierover en de Ronde is hiervan een creatieve verbeelding.

Dit jaar werken we bovendien samen met Armoedecoalitie Utrecht. De Armoedecoalitie bestaat uit een bundeling van organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen. Met elkaar streven zij ernaar de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren.