Global Goals

Ieder jaar kiezen we als thema voor de Parade een van de ’17 Global Goals’ van de Verenigde Naties. De Global Goals willen een basis bieden voor een duurzame ‘shared planet’. Ze zijn ook de eigentijdse vertaling van het delen waar Martinus / Sint Maarten symbool voor staat.

Armoede en de zoektocht naar beter

Alle thema’s van de global goals hebben een directe relatie met de strijd tegen armoede. Vanaf 2020 werken we daarom structureel samen met Armoedecoalitie Utrecht. De Armoedecoalitie bestaat uit een bundeling van organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen. Met elkaar streven zij ernaar de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren.